32QT

Thể loại

Bảo tồn, cải tạo nhà ở

Địa chỉ

Hà Nội

Thời gian

2019-2021

Diện tích

486m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Viết Huy
Cường Vũ
Sebeno

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

B-up construction
Gia Long
Sebeno
Alis lighting
282 Design
Happy home
Woodon
Bsmart
và các nhà thầu khác

Có rất nhiều cách ứng xử, giải quyết mối quan hệ giữa cái cũ và cái mới, giữa bối cảnh hiện có và những đối tượng mới được thêm vào. Nhóm kiến trúc sư đã phải giải quyết vừa những vấn đề công năng, thẩm mỹ, vừa cựa quậy trong những ràng buộc của đô thị cùng nhiều yêu cầu phức tạp khác… Trong quá trình bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang ngôi nhà – một biệt thự cũ từ trước năm 1954.

Giữa quá khứ và hiện tại, ngôi nhà được yêu cầu bảo tồn nguyên trạng nhưng mang trong mình mầm sống tự thân mới …

Ở 32QT, cái cũ và cái mới đan xen với nhau, đứng cạnh nhưng không lấn át; bổ trợ nhưng không hòa lẫn; tồn tại độc lập song vẫn có sự tương đồng.

Với tình yêu và sự trân trọng Hà Nội, 32QT đã được giữ lại, vun xới và chuyển mình để tiếp tục cuộc hành trình mới trong nhộn nhịp của đời sống Hà Nội ngày nay.