4 x 18

Thể loại

Nhà ở

Địa chỉ

Long Biên - Hà Nội

Thời gian

2017

Diện tích

72m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Tuấn Nguyễn
Cường Vũ

Ảnh

AHL architects

Chúng tôi bị ấn tượng bởi cấu trúc phân lớp không gian của kiểu nhà đặc trưng phố cổ Hà Nội với thế đất mỏng và dài, chứa đựng bên trong nhiều hoạt động đa dạng. Chính vì cấu trúc này nên dù các nhà được xây chen, 1 mặt thoáng và rất dài nhưng các không gian nguyên thuỷ của ngôi nhà đều được đảm bảo về ánh sáng và thông gió. Đó chính là nhờ các khoảng sân đan xen giữa các lớp chức năng sử dụng.

Cấu trúc của ngôi nhà 4×18 được lấy cảm hứng từ những ấn tượng đó và là một “sự chú ý” tiếp theo của chúng tôi tới những giá trị tích cực mà văn hóa bản địa mang lại..