5×34

Thể loại

Nhà ở

Địa điểm

Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội

Thời gian

2013

Diện tích

170m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hoàng Nguyễn

Ảnh

AHL architects

Một đề xuất cho ngôi nhà dài trong đô thị Hà Nội