6 x 11

Thể loại

Cải tạo nhà ở

Địa chỉ

Bái Ân - Hà Nội

Thời gian

2016

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Liêm Nguyễn
Tuấn Nguyễn
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

Vẽ Nguyễn
Liêm Nguyễn
Vietbeton
Và các nhà thầu khác

6×11 là dự án cải tạo một ngôi nhà đã 30 năm tuổi với kết cấu tường chịu lực ở làng Bái Ân, Hà Nội. Thời điểm đó, gia đình không có dư dả tài chính cho việc cải tạo hoàn thiện ngôi nhà. Tuy nhiên, những yếu tố quan trọng nhất của việc thiết kế cải tạo để nâng cao tiện nghi sống là cấu trúc không gian – ánh sáng – chất liệu vẫn được chúng tôi lồng ghép, đưa vào như cách chúng tôi vẫn thực hiện ở mỗi dự án. Để tiết giảm chi phí, khá nhiều công việc được thực hiện bởi chính hai kiến trúc sư phụ trách thiết kế và quản lý công trình cùng sự hỗ trợ của anh em thợ.