7×18

Thể loại

Nhà ở

Địa chỉ

Tứ Liên - Hà Nội

Thời gian

2013

Diện tích

126m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Sơn Chu
Dương Vũ
Cường Vũ

Ảnh

Hưng Đào

Nhà thầu

Thanh
TID
Ngọc Duy steel
Gogiang
Và các nhà thầu khác

7×18 là một nhà ở đặc trưng ở Hà Nội, khi ngôi nhà nằm trong một khu vực dân cư đông đúc, lâu đời và phát triển tự phát.

Chương trình của đồ án khá đơn giản, là một không gian ở hướng nội nhưng cởi mở; các khối tích chức năng được tổ chức, kiến tạo, gói gọn trong khối tích 1134m3 của ngôi nhà (7x18x9). Khoảng đặc – rỗng được tính toán để đảm bảo tính riêng tư cũng như kiểm soát được ánh sáng tự nhiên.