AKH

Thể loại

Cải tạo nhà ở

Địa chỉ

Splendora An Khánh - Hà Nội

Thời gian

2015

Diện tích

150m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Liêm Nguyễn
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

Vẽ Nguyễn
Gia Long
Anh Tuấn
Anh Nghĩa

Một dự án nhỏ cải tạo lại không gian sống cho căn nhà ở liền kề nằm trong khu đô thị đã được xây dựng sẵn tại ngoại ô Hà Nội.