CBR

Thể loại

Nghỉ dưỡng

Địa chỉ

Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Thời gian

2014

Diện tích

N/A

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hùng Mạnh
Hoàng Nguyễn
Hùng Nguyễn

Ảnh

AHL architects

Một đồ án được kết hợp giữa AHL và ACP để cung cấp đề xuất cho một khu nghỉ dưỡng nhỏ nằm trên mặt nước tại đảo Cát Bà. Phương án đưa ra nhằm hạn chế tối đa việc can thiệp vào tự nhiên, mang lại cho du khách trải nghiệm mới về Cát Bà thông qua tổ hợp những cấu kiện container cũ đã được cải tạo để phù hợp với không gian lưu trú ngắn ngày.