DHY

Thể loại

Nhà ở

Địa chỉ

Đồng Bẩm - Thái nguyên

Thời gian

2022

Diện tích

400m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Ngọc Hoàng
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

Macan
Gia Long
Ngọc Duy steel
Kayxau
Kitchen town
Croled
Vietceramics
Bluescope
Genta
Minh Duy Electrics
Hà Trang
và các nhà thầu khác

Hiên là một dạng vùng đệm rất tuyệt vời của mội nhà. Không thuộc về bên trong, cũng chẳng thuộc về bên ngoài, hiên có thể coi là một trong những không gian “người” nhất, kiến trúc nhất trong nhà ở dân gian, nhất là nhà ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó là một dạng không gian nhập nhằng; là vùng giao thoa giữa ướt át/nắng nóng và tạnh ráo/bóng râm; là không gian đa năng cho các hoạt động của gia đình cũng như hàng xóm láng giềng.

Nhà Hiên hay DHY là một cấu trúc ở được hình thành bởi sự tổ hợp, sắp xếp của không gian sử dụng và những hàng hiên / khoảng đệm / hay không gian nhập nhằng với những tỉ lệ khác nhau.