DLH

Thể loại

Nhà ở nghỉ dưỡng

Địa điểm

Đải Lải - Vĩnh Phúc

Thời gian

2023

Diện tích

1600m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hà Đức

Ảnh

AHL architects

DLH là một dự án second-home nằm tại mặt hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc trên diện tích 1600m2. Đồ án là câu chuyện tiếp nối cho chuỗi dự án mà chúng tôi quan tâm với vùng-ánh-sáng-âm được tạo bởi hàng hiên rộng, thấp và sâu – yếu tố mà chúng tôi coi rằng rất đặc trưng và cần thiết với kiến trúc vùng nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam.

DLH mang lại một không gian hướng nội cho khu vực sinh hoạt riêng của gia đình, dưới những hàng hiên lớn và một bề mặt mái phẳng 16x24m với tầm nhìn panorama ra hồ Đại Lải – cho các hoạt động vui chơi, giải trí, party…