EPV

Thể loại

Cải tạo nhà ở

Địa điểm

Vườn Mai - Ecopark - Hưng Yên

Thời gian

2014

Diện tích

167m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hoàng Nguyễn
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

Vẽ Nguyễn
VietDC
Gia Long
Anh Nghĩa

Một cấu trúc lam gỗ được sắp xếp tự do – được tổ hợp bởi nhiều chất liệu gỗ – vừa đóng vai trò vách ngăn chia không gian (trục đứng) và lớp trần kỹ thuật (trục ngang) là yếu tố chủ đạo trong đề xuất cải tạo một căn biệt thự song lập tại khu đô thị Ecopark – Hưng Yên được chúng tôi thực hiện năm 2014