HMT

Thể loại

Nhà ở

Địa chỉ

Âu Cơ - Hà Nội

Thời gian

2016

Diện tích

100m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hoàng Lê
Cường Vũ

Ảnh

AHL architects

HMT là dự án thiết kế nơi ở, sáng tác và trưng bày cho một họa sĩ tên tuổi trong lứa họa sĩ trẻ đương đại của Việt Nam. Điểm đặc biệt của khu đất là nằm sâu trong một ngõ nhỏ bên triền đê Âu Cơ với bề rộng ngõ chỉ 1.5m và khu đất được định hình ranh giới bằng tường xây của các nhà xung quanh nó.

4 khối chức năng bám sát cạnh biên đất được thiết lập, để lại những khoảng sân trong cho ánh sáng, cây xanh và không gian trưng bày. Chu trình di chuyển liên hoàn được khép lại bởi tuyến hành lang thép kết nối 4 khối chức năng đó.