JAZZY

Thể loại

Quán Cafe

Địa điểm

86 Linh lang - Ba Đình - Hà Nội

Thời gian

2021

Diện tích

80m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Ngọc Hoàng
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

Gia Long
Ngọc Duy
Success Window
Happy Home
Croled

Một cấu trúc nhẹ bằng thép và gỗ Thông được lắp dựng và hoàn thiện trong 21 ngày tại khoảng sân cao nhất của dự án LLO, để trở thành địa điểm thư giãn với con người, âm nhạc, bầu không khí và những món đồ uống thực dưỡng của Annhienlife