K60

Thể loại

Văn phòng

Địa điểm

PhnomPenh, Cambodia

Thời gian

2016

Diện tích

1350m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hoàng Nguyễn

Ảnh

AHL architects

Đề xuất của chúng tôi cho tòa nhà văn phòng đại diện của VNA tại PhnomPenh, Cambodia. Nếu như trong quần thể đền Angkor Wat có hơn 2000 tượng vũ công Apsara được chạm khắc trên các bức tường đá thì tại K6O, những hình ảnh này được tái lập trên hai bức vách bê tông đúc sẵn, thiết lập trục trung tâm của các hoạt động công cộng cho khối văn phòng này.