LDH

Thể loại

Căn hộ dịch vụ

Địa chỉ

Lê Đại Hành - Hà Nội

Thời gian

2019-2022

Diện tích

100m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Huy Hoàng
Việt Hưng
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio
Hưng Đào

Nhà thầu

B-up
Gia Long
Ngọc Duy Steel
Kayxau
Vietbeton
Woodon
BTB
Và các nhà thầu khác

LDH có kích thước 5x20m nằm xen kẹt trong một con hẻm nhỏ tại trung tâm Hà Nội. Với mục đích tạo lập những căn hộ cho khách nước ngoài thuê, LDH được thiết kế từ mô đun một căn hộ điển hình với đầy đủ chức năng.

4 căn hộ duplex được định hình về khối tích từ những nhu cầu chức năng đó, sắp xếp, trượt dịch trong kích thước 5x20m, tạo thành lõi giao thông ngẫu tuyến tại trung tâm, tiếp cận tới từng căn hộ theo các cốt cao độ khác nhau.