LLO

Thể loại

Công trình dịch vụ - văn phòng

Địa chỉ

86 Linh Lang - Hà Nội

Thời gian

2018-2021

Diện tích

240m2

Trạng thái

Hoàn thiện

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Cường Phí
Hùng Nguyễn
Đại Lê

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

B-up
NNM&Q
Gia Long
SBTC
Ngọc Duy steel
Kayxau
Woodon
Và các nhà thầu khác

LLO hay tòa nhà An Nhiên là một công trình được xây dựng để trở thành nơi làm việc, sinh hoạt mang tính nhận diện của cộng đồng Annhienlife.

Đó là lý do để hình ảnh của LLO là sự tĩnh tại, nhấn mạnh tính đồng nhất của đường nét và vật liệu; của chi tiết và tổng thể. Sau khi hoàn thành, LLO đóng góp một diện mạo kiến trúc tối giản, khiêm nhường nhưng đủ tinh tế trong tổng thể tuyến phố Linh Lang với mật độ xây dựng cao, đa dạng về ngôn ngữ, màu sắc, chất liệu.