LND

Thể loại

Căn hộ dịch vụ

Địa chỉ

Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thời gian

2013

Diện tích

434m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Tuấn Anh
Huy Tùng
Nghĩa Mai

Ảnh

AHL architects