LPHV

Thể loại

Nhà ở
Giải Đồng - Giải Thưởng Kiến Trúc Quốc Gia 2022

Địa chỉ

Vinh - Nghệ An

Thời gian

2021

Diện tích

300m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hà Đức
Cao Nguyễn

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

B-up
Gia Long
Kayxau
Ngọc Duy steel
Acao
Alis lighting
Croled
Và các nhà thầu khác

LPHV (Giải Đồng – Giải Thưởng Kiến Trúc Quốc Gia 2022) là một thiết kế tiện nghi trong sinh hoạt, gần gũi về cảm giác, quen thuộc về hình ảnh nhưng khơi gợi được những khám phá mới mẻ trong cấu trúc không gian sống truyền thống.

Chúng tôi đã gửi gắm trong LPHV thông điệp về sự tiếp biến của truyền thống thông qua ngôn ngữ đương đại, với những giá trị cũ cần được lưu giữ và những thử nghiệm mới phù hợp với hơi thở thời đại.