TAC

Thể loại

Cải tạo căn hộ

Địa chỉ

Tràng An Complex - Hà Nội

Thời gian

2019-2020

Diện tích

240m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Lê Cường
Việt Hưng

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

B-up
Gia Long
Alis lighting
Woodon
BTB AC
Và các nhà thầu khác

TAC là dự án thiết kế để tái cấu trúc lại chức năng, không gian của một căn hộ Duplex tại Hà Nội bằng việc thêm vào cấu trúc cũ những phần tử mới, từ đó thiết lập được sự đa dạng về tỉ lệ không gian thích ứng với những nhu cầu công năng khác nhau.

Mối liên hệ giữa ba yếu tố mới được thêm vào (khối trong suốt bếp+ăn – tuyến hành lang kết nối – thang xoắn) trong không gian căn hộ hiện có.