TDR

Thể loại

Nhà ở nghỉ dưỡng

Địa điểm

Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Thời gian

2016

Diện tích

2000m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hoàng Lê
Hoàng Nguyễn
Minh Hoàng

Ảnh

AHL architects

Đồ án được đề xuất cho nơi chốn mang tính nghỉ dưỡng tại một mảnh đất rộng gần 2000m2 nằm ở chân núi Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Mặt bằng bố trí phân tán, trải dài theo trục đất để khai thác tối đa view thung lũng tĩnh tại. Hai khối chức năng tĩnh (khối ngủ) và động (sinh hoạt chung) độc lập về hoạt động, được kết nối thông qua tuyến hành lang thiền bám quanh mặt nước cảnh quan.