TNV

Thể loại

Nhà ở
Giải Bạc - Giải Thưởng Kiến Trúc Quốc Gia 2018

Địa chỉ

Tô Ngọc Vân - Hà Nội

Thời gian

2017-2018

Diện tích

240m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Tuấn Nguyễn
Cường Vũ

Ảnh

Hoàng Lê I Chimnon Studio

Nhà thầu

Gia Long
Vẽ Nguyễn
Ngọc Duy steel
Và các nhà thầu khác

TNV hay Nhà Phễu (Giải Bạc hạng mục nhà ở – giải thưởng KTQG 2018) là một thử nghiệm của nhóm kiến trúc sư AHL trong việc khai thác, tiếp biến những giá trị của truyền thống trong không gian một công trình kiến trúc đương đại. Đây cũng là dự án khởi điểm cho chuỗi những thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thống của AHL sau này.

TNV hay Nhà Phễu mang đến một không gian vừa lạ, lại vừa quen nhờ sự kết hợp giữa những yếu tố thân thuộc của cấu trúc nhà ở Bắc bộ vào việc biến tấu trong tổ chức, tạo hình của chính cấu trúc không gian đó.