VEP

Thể loại

Công trình biểu tượng

Địa chỉ

EXPO2020 - Dubai

Thời gian

2019

Diện tích

1000m2

Trạng thái

Phương án đề xuất

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Hoàng Nguyễn
Hoàng Huy
Đại Lê
Hùng Nguyễn
Cường Lê
Cường Nguyễn
An Chu

Ảnh

AHL architects

VEP là đề xuất của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết và chắt lọc những tinh túy của Việt Nam để chuyển thể sang kiến trúc bằng ngôn ngữ điêu khắc cho dự án Nhà Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại triển lãm thế giới Expo 2020 tại Dubai (VEP)

Việc nén thông tin và truyền đạt, quảng bá hình ảnh của Việt Nam thông qua một đồ án mang tính vật lý hữu hình là một điều không dễ dàng. Chúng tôi, bằng cách tiếp cận và thủ pháp của mình, đã vừa giới thiệu trực tiếp, vừa có những gợi mở, ẩn dụ về đất nước, con người VN cho bạn bè thế giới thông qua đồ án này.