VPH

Thể loại

Cải tạo nhà ở

Địa chỉ

Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

Thời gian

2012

Diện tích

100m2

Trạng thái

Hoàn thành

Nhóm thiết kế

Hưng Đào
Tuấn Anh
Sơn Chu
Hoàng Hiếu
Nghĩa Mai

Ảnh

Lê Anh Đức
AHL architects

Nhà thầu

Các nhà thầu khu vực

Ở VPH, diện tích sàn sử dụng được lược giản dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng để thực hiện việc tái cấu trúc lại tuyến giao thông và các khoảng trống. Quá trình nghiên cứu đồ án được chúng tôi thực hiện trên các bản vẽ 2D, 3D cũng như mô hình tỉ lệ lớn. Tuy nhiên, khi đứng trong không gian công trường với tỉ lệ 1:1, chúng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ với những khoảng mở được bổ sung. Cấu trúc không gian đơn giản ban đầu đã được tái định hình trong một phạm vi hạn hẹp.